สาเหตุที่ทำให้น้ำผัก ผลไม้สูญเสียคุณค่าทางสารอาหารลงไปจากเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบแยกกากแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร

การดื่มน้ำผัก ผลไม้เป็นประจำเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ดื่มโดยตรงอยู่แล้ว เพราะในผัก ผลไม้นั้น อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ทั้งวิตามิน, เอนไซม์, แร่ธาตุต่างๆ นอกจากสารอาหารดังกล่าวแล้ว ยังมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สารไฟโตนิวเทรียนท์หรือพฤกษาเคมีสูง เป็นสารอาหารที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองอีกด้วย นอกจากนี้การดื่มน้ำผลไม้สดยังเป็นอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็วที่สุด เพราะร่างกายไม่ต้องใช่ระบบย่อยกากอาหารเลยนั่นเอง และในปัจจุบันการทำน้ำผัก ผลไม้ไว้ดื่มเองที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสามารถเลือกซื้อเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบแยกกากได้ตามท้องตลาดทั่วไป นอกจาก เครื่องปั่นน้ำผลไม้ แล้วนั้น เครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบแยกกากยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่